NCN_VN

Phân tích GBPUSD ngày 06/04/2021

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Phân tích : 06/04/2021
- EURUSD:
Sell 1.184( nếu có tín hiệu đảo chiều)
TP: 1.175
SL: 1.192

Buy 1.1805 ( nếu có tín hiệu đảo chiều)
Sl: 1.178
TP: 1.184

-BÀI VIẾT CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO, QUYẾT ĐỊNH LÀ Ở BẢN THÂN.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.