nguyenvanthe

Kịch bản giao dịch cặp tiền EURUSD ngày 07/09

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
↗️Kịch bản giao dịch cặp tiền EURUSD ngày 07/09. BUY thăm dò, chờ xác nhận đầu Phiên Âu để BUY với lệnh xu hướng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.