QKhanh

E/U Ngắn hạn và dài hạn trong thời gian tới

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chỉ là quan điểm cá nhân và không phải là lời khuyên đầu tư.