Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC EURUSD NGÀY 05/01/2021

Giá lên
Hong_Hoang_Trading_Group Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU canh buy 1.127x- 1.1285 sl 1.1265 tp thả
Lưu ý: Nhớ quản lý vốn, tuân thủ sl
Bình luận:
hit tp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.