andreisphan

GIỮ QUAN ĐIỂM SELL EURUSD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Sau khi giá phá trendline kéo dài của sóng 2-4, động lượng tăng đã yếu dần,
- Đây cũng là thời điểm để trade về sóng 3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.