OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU đã tăng lên khỏi vùng kháng cự là đường viền cổ. hãy chờ giá backtest lại vùng này và buy như biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.