HoangKhanh99

EURUSD 17/11/2/9/2019 khung H1

Giá xuống
HoangKhanh99 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hiện tại đang cho xu hướng giảm
trạng thái giá đang tích lũy, trong vòng 4 giờ nữa nếu giá không tiếp tục phá đáy mới thì giá sẽ hồi về vùng cân bằng 1.09772 canh sell tại 1.09772. stop loss tại 1.0112
Bình luận:
Hiện tại nên dời stop loss về hòa vốn nhé mọi người, giá sẽ còn khả năng giảm tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.