levanlinhepi

24/01 - EURUSD kèo ngọt nước

Giá xuống
levanlinhepi Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đã hoàn thành cú nén động lượng. Chúng ta có thể chờ bán ở đây.
Bình luận:
Chúng ta đã có thể đóng lệnh ở đây với tỉ lệ RR=3, khá ổn. Chờ khung 4h tạo cú nén sẽ vào bán tiếp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.