Kienthucforex

EU hình thành cấu trúc hồi phục giá

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tại biểu đồ H4, tỷ giá EU vẫn đang đi ngang trong biên độ từ vùng hỗ trợ 1.1260 và kháng cự phía trên vùng 1.1370. Quá trình này đã được kéo dài từ cuối tháng 11 đến nay sau khi tỷ giá này vượt lên trên vùng kháng cự 1.1260. Đồng thời, tỷ giá này đã hình thành 1 cấu trúc tăng giá sau 1 quá trình giảm liên tục trước đó, và chúng tôi nhận định rằng EU đang ở thời điểm hồi phục và chủ yếu là canh buy lên đối với tỷ giá này.
Vùng buy tiềm năng hiện tại đối với tỷ giá này chính là 1.1260. Tp lên lại vùng 1.1370 và cao hơn là 1.1460.
Tuy nhiên, nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ 1.1260 thì cơ hội buy lên đối với EU sẽ là vùng đáy cũ 1.1190.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.