totti4friend

EURUSD,D: Phá vở mô hình "Vai - Đầu - Vai"???

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chào các bạn,

EURUSD Chúng ta có thể thấy mô hình V - Đ - V đã bị breakout và đang trong quá trình hồi giá.

Tôi sẽ chờ đợi tín hiệu từ chối hồi giá để vào lệnh SELL... Hy vọng nó sẽ như tôi dự đoán.

Cám ơn các bạn đã xem qua.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.