OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Ý tưởng được test. Thực hiện trên EURUSD và cho thấy khả năng cao EURUSD sẽ có sự đột phá tăng trưởng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.