OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Ý tưởng được test. Thực hiện trên EURUSD và cho thấy khả năng cao EURUSD sẽ có sự đột phá tăng trưởng