Naked_Traderr

Trade 8 - FTMO Challenge

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
CHẤT LƯỢNG GIAO DỊCH:

1. Vùng đảo chiều tiềm năng: YES

2. Tín điệu đảo chiều uy tín: YES

2. Entry tối ưu: YES

3. Stoploss an toàn: YES
Đóng lệnh: đạt mục tiêu