GKFXPrimeVN

EURUSD - 24/08/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1575

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1575 với mục tiêu 1,1530 & 1,1510.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1575, có thể tới 1,1600 & 1,1620.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.