ngobao1975

Xu hướng EU từ 20/5

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU vẫn duy trì xu hướng giảm, giá đang di chuyển trong kênh giá giảm. Ý tưởng giao dịch: sell giá hiện tại, TP, SL như trên chart
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.