rim5067

EURUSD sell setup, mục tiêu lấp GAP

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD khung D1 đánh dấu việc phá đáy, nhìn kĩ hơn thì nó hình thành mô hình tiếp diễn giảm, giá mục tiêu sẽ về vùng GAP