OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD break trendline giảm và quay lại test
Áp dụng Fibonanci mở rộng, khuyến nghị BUY TP SL như hình
Bình luận: Chạm SL xong mới lên yêu nghiệt thiệt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.