DatTong

EURUSD, Dự đoán xu hướng tuần tới

DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD , Dự đoán xu hướng tuần tới
Bình luận:
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Take profit 120pip !
Bình luận:
Sell EU : 1.1538
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Dời stoploss vào entry !
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.