dinhchien

EURUSD - Daytrade theo kênh Keltner - Stochastic - ADX 26/2

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Risk/reward: 1/1 và 1/~2| Entry by: Upper/Lower | Keltner crossing: 2 | Stochastic: 80/20 | Adx: 31/9/9 | Notrade friday
-------
Max risk: 2%.
1. Xác định xu hướng:
...Keltner: Giá xuyên qua Upper/Lower 1 cho 1 điểm. 2 điểm thì thỏa điều kiện vào lệnh.
......Tăng: Nếu giá 2 lần vượt qua đóng cửa trên đường Upper 1 thì chờ về lần 3 để vào lệnh.
......Giảm: Cá nếu giá 2 lần vượt xuống đóng cửa dưới đường Lower 1 thì chờ về đường Lower 1 lần thứ 3 đánh giảm theo 2 lần trước.
...Stochastic:
......chỉ số k > 80: Xu hướng tăng. k<20: Xu hướng giảm.
...ADX: 31 cho tín hiệu mạnh theo xu hướng.
2. Điểm vào lệnh:
...Giá điều chỉnh về đường Upper/Lower khi 3 điều kiện Keltner , Stochastic & ADX indicator thỏa.
Bot luôn cho biết điểm vào lệnh trước để Trader biết đặt lệnh, cứ 1 giờ sẽ cập nhập giá vào lệnh 1 lần.
3, Tránh trường hợp bị lỡ cơ hội khi BOT đã vào lần 1, Bot sẽ vẽ điểm vào lệnh lần 2 khi tín hiệu lần 1 đã có, tỉ lệ risk/reward lần 2: 1/~2.
Nếu dùng Fibonacci retracement thì là 0.66 hay 66%.
* Tận dụng tỉ lệ thành công cao hơn 60% của lệnh 1 để vào lệnh 2 có tỉ lệ Risk/reward cao hơn,