NguoiLa15

eur usd trung hạn

NguoiLa15 Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
như hình vẽ
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.