zackss

Khu vực chốt lời xuất hiện , 15/12 dấu mốc quan trọng

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Dấu mốc thuế quan ngày 15/12 xuất hiện , song sinh với vùng chốt lời đó là cơ hội của bạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.