GKFXPrimeVN

EURUSD, nguy cơ giảm sâu!

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Theo báo cáo kinh doanh của các doanh nghiệp lớn tại Hoa Kỳ, hầu hết đều có quý một rất thành công. Thị trường ck Mỹ liên tục lập đỉnh qua các phiên và kỷ lục mọi thời của các chỉ số chứng khoán được xác lập hôm qua. Chính vì thế, USD tiếp tục có động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Chiến lược được thể hiên trên biểu đồ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.