FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
39 lượt xem
0
vẽ sóng và điểm chốt sóng.
1 là phá vỡ yếu
2 là phá vỡ trung bình
3 là phá vỡ mạnh