FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU H4:
- giá dưới ema vượt lên trên EMA , nếu đóng nến H4 trên EMA khả năng tăng tiếp
- đồng thời giá đã vượt ngưỡng fibo 1.00 và tiến về fibo 1.618 tại 1.124x
- nếu vượt ngưỡng 1.124xx, giá sẽ tiếp tục về vùng 1.13xx ( đây đồng thời trùng ema khung D1)
Do đó, hoàn toàn có khả năng Eu đang hồi lên test ema D1 tại 1.30xx trước khi sml về 1.08

Nhận định by lu gà UG