tohaitrieu

EUR/USD Chart D1 dấu hiệu hình thành Bearish Harmonic Cypher

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EUR/USD Chart D1 dấu hiệu hình thành Bearish Harmonic Cypher .

Nếu đi lên hoàn thiện Harmonic Cypher này thì chỉ cần phá 1.13048 mục tiêu tiếp theo sẽ là:

Mục tiêu 1: 1.13447

Mục tiêu 2: 1.13845

Full: 1.14413
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Tỷ giá đã chạm Full Take Profit tại 1.14413 ngày 21/03/2019 do được hỗ trợ của tín hiệu Dovish mạnh từ FED làm USD bị Crash