tohaitrieu

EUR/USD Chart D1 dấu hiệu hình thành Bearish Harmonic Cypher

Giá lên
tohaitrieu Premium Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EUR/USD Chart D1 dấu hiệu hình thành Bearish Harmonic Cypher .

Nếu đi lên hoàn thiện Harmonic Cypher này thì chỉ cần phá 1.13048 mục tiêu tiếp theo sẽ là:

Mục tiêu 1: 1.13447

Mục tiêu 2: 1.13845

Full: 1.14413
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Tỷ giá đã chạm Full Take Profit tại 1.14413 ngày 21/03/2019 do được hỗ trợ của tín hiệu Dovish mạnh từ FED làm USD bị Crash

Live Trading Miễn Phí 21:00 Tối chủ nhật hàng tuần tại:
Youtube: https://trieu.to/youtube
Live Chat Trading trên Discord: https://trieu.to/discord
Website: https://www.tohaitrieu.net
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.