GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch EURUSD

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD thể hiện lực giảm khá mạnh
Có thể dùng chiến thuạt giao dịch theo range
Canh sell tại 1.1250, mục tiêu 1.1150
canh buy 1.1150, mục tiêu 1.1250

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.