nguyenuyenii

Buy limit EURUSD

Giá lên
nguyenuyenii Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cấu trúc tăng đã được thiết lập, buy limit SL TP như hình. Khi giá chạy có lời, nên cân nhắc quản lý lệnh, tỷ lệ R:R càng cao thì tỷ winrate sẽ thấp hơn R:R thấp. Do đó, tùy vào khẩu vị của mỗi người mà cân nhắc chốt lời.
Bình luận:
Hủy limit lệnh này, đổi lại buy limit tại giá 1.08019. SL 1.07855. TP 1.08571, TP2: 1.08837
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.