WindyCloud

Khuyến nghị bán EURUSD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Khuyến nghị bán EURUSD hôm qua tại kháng cự 1.14325 đã thành công
Hôm nay EURUSD có vẻ đã tạo nêm tăng, chúng ta có thể bán tại cạnh trên của nêm hoặc tiếp tục bán tại kháng cự cũ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.