MrN_PhuNhan

canh buy

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU h4 trend chính vẫn tăng, H1 vừa phá keylevel Giảm h1 đảo chiều thành tăng. canh tín hiệu tại m15 ở các mốc như sau
- fibo 0.5 0 617
- keylevwl