LeTrongHoaiNam

EUR có thể xuống thấp hơn nữa

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Do căng thẳng chính trị và tình hình bất ổn của kinh tế thế giới nên view của mình về eur là luôn đi xuống, khả năng cao sẽ rơi về dưới vùng 1.15
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.