Kgold_vn

EURUSD, Chart 1D có nhiều yếu tố khiến giá tiếp tục DOWN

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Có thể thấy đây đang là mô hình Vai Đầu Vai trên chart 1D, trend chính cũng đang giảm rất mạnh. Đồng USD đang tăng giá trị tốt, áp lực lên EUR. Đây sẽ là một tuần down trend cho EURUSD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.