Naked_Traderr

Trade 13 - FOMO PATTERN

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
3 Bước:

1. Xác định Keylevel

2. Đợi thị trường chạm tới những vùng này

3. Giao dịch mô hình xuất hiện ở một trong những vùng này

(ĐÂY LÀ MÔ HÌNH ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HIỆN VÀ BACKTEST)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.