sinhthanglong89

EURUSD điều chỉnh tăng giá

Giá lên
sinhthanglong89 Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Quan sát các vùng Supply- Demand của quá khứ chúng ta nhìn thấy EU đang có một nhip hồi phục lên. Đợi chủ đạo ở các vùng Demand của khung D hết hợp với H4 ,chúng ta mua lên và Chốt lời ở các vùng Supply mạnh mẽ của D.
Bình luận:
Quan sát các vùng Supply- Demand của quá khứ chúng ta nhìn thấy EU đang có một nhip hồi phục lên. Đợi chủ đạo ở các vùng Demand của khung D hết hợp với H4 ,chúng ta mua lên và Chốt lời ở các vùng Supply mạnh mẽ của D.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.