mayquanxi

Hôm nay là ngày sự kiện đối với EUR

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EUR đang mạnh dần lên, và sự khiện sẽ dẫn đầu cho một xu hướng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.