FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Biểu đồ 4h EURUSD Sell giá hiện tại.
Stoploss giá qua đỉnh trên
Chốt lời tuỳ lòng tham

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.