SOT_Indie

Xu hướng EUR/USD ngắn hạn (25/01/2022)

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EUR/USD sắp kết thúc chu kỳ giảm
Sau khi giá đến vùng 1.127-1.129 tôi mới tiếp tục xem xét ra quyết định
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.