hoangthinktv

EU tuần 1 tháng 3-2022

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
xu hướng đảo chiều tăng mạnh. setup các lệnh buy với stl hợp lý!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.