WAVETRADER-LINH

EURUSD SÓNG ZIGZAC ĐÔI

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sóng (Y)
Ta có sóng (X) dừng chân tại 61.8%, kèm theo đó là hỗ trợ dưới của kênh giá tăng => Khả năng sóng (Y) đang chuẩn bị được hình thành.
=> BUY Theo sóng (Y)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.