Có bác nào TP chưa AD TP1 ,2 ngập hết mồm rồi.tất cả phải bình tình.TP đều có tính toán cả nhé.điểm vào điểm hồi nhé.
Chúc anh chị thành công