Có bác nào TP chưa AD TP1 ,2 ngập hết mồm rồi.tất cả phải bình tình.TP đều có tính toán cả nhé.điểm vào điểm hồi nhé.
Chúc anh chị thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.