MyFriendFun

EURUSD canh mua lên trung hạn

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD canh mua lên trung hạn sau khi phá vỡ kênh giá nhỏ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.