Marker_2019

19/11/2020: EURUSD

Giá lên
Marker_2019 Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng hiện tại: EURUSD đi ngang trong biên độ 2 swing gần nhất được tạo ra.
Chưa xác định được xu hướng chính tiếp theo. Tuy nhiên khả năng cao đang thiên về tăng nhiều hơn do giá trong chart H1 đang tạo cấu trúc tăng tính từ đáy gần nhất quay trở lại đỉnh.
Kèo hôm nay mua EURUSD
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.