JIN_CHAN

EURUSD đang trong xu hướng tăng

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đang trong xu hướng tăng
Chờ nến 4h đóng cửa trên SMA 200 xác nhận phe bò đang khống chế thị trường
Mục tiêu lợi nhuận:
- Tp1: 1.12838
- Tp2 : 1.14067
Dừng lỗ : SL 1.11821
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.