K98Trading

$EURUSD View M15

K98Trading Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chờ Eurusd tuần tiếp theo... ngắn hạn m15. Kỳ vọng giá phản ứng với các vùng hỗ trợ kháng cự gần nhất!
Bình luận:
SL :))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.