JaneDoan

EURUSD H1 Sell

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sell Limit tại giá 1.131
SL: 1.1335
TP1: 1.235
TP2: 1.195
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận: TP1: Hit
Đóng 1/2 lệnh dịch SL đến điểm hòa vốn
Bình luận: Smooth Falling
Bình luận: Trade closed: TP2 Hit
Hiện mình vẫn còn 1 lệnh thả và sẽ chốt khi lệnh chạm 1.1760
Bình luận: Lực sell của EU vẫn còn rất mạnh. Cân nhắc khi Buy. Giá có thể chạm 1.108-1.102