JaneDoan

EURUSD H1 Sell

Giá xuống
JaneDoan Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sell Limit tại giá 1.131
SL: 1.1335
TP1: 1.235
TP2: 1.195
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
TP1: Hit
Đóng 1/2 lệnh dịch SL đến điểm hòa vốn
Bình luận:
Smooth Falling
Bình luận:
Trade closed: TP2 Hit
Hiện mình vẫn còn 1 lệnh thả và sẽ chốt khi lệnh chạm 1.1760
Bình luận:
Lực sell của EU vẫn còn rất mạnh. Cân nhắc khi Buy. Giá có thể chạm 1.108-1.102
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.