tradingpro2012

EURUSD Cơ hội mua dài hạn sắp xuất hiện

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhìn trên chart Daily của EURUSD chúng ta thấy EUR đang tiếp cận cạnh trên của nêm giảm trung hạn, nếu không có gì đột biến EUR sẽ phá cnahj trên của nêm và tiếp cận MA200 quanh 1,137. Việc đướng giá break out Ma200 sẽ mở ra trend tăng dài hạn với EUR. Tôi kỳ vọng EUR khi test Ma200 sẽ bị đập trở lại test cạnh tren của mây và cũng là cạnh trên của nêm với vùng quanh 1,126 - 1,128 và sau đó mới đảo chiều đi lên vượt Ma200 bước vào trend tăng giá dài hạn với mục tiêu 1,19 - 1,2.
Chiến lược : Chỉ canh mua sau khi EURUSD test Ma200 hoặc vượt Ma200 rồi điều chỉnh giảm trở lại vùng giá 1,126 - 1,128; dừng lỗ tại 1,120 và chốt lời Target 1 quanh 1,16; Targhet 2 : 1,19.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.