nguyenvanthe

Kịch bản giao dịch EURUSD 12 Dec 2018

Giá lên
FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kịch bản giao dịch EURUSD 12 Dec 2018.. USD tăng 2 phiên liên tiếp làm tỷ giá cặp EURUSD giảm về vùng 1,13xx. Kịch bản cho Phiên Âu hôm nay ưu tiên BUY tại vùng này kỳ vọng 1,137xx

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.