WAVETRADER-LINH

EURUSD Buy Thôi Chờ Gì Nửa ?

Giá lên
WAVETRADER-LINH Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- T4 tuần trước mình đã có nói về vùng 1.09000, đây là vùng hỗ trợ mạnh
- Tại vùng 1.09000 chúng ta có vùng Fibo mở rộng, nơi kết thúc của sóng 5
- Thứ 3 vừa qua giá đã tạo một pinpar từ chối giá tại khu vực này
- Thời gian tới mình khuyến nghị mọi người BUY lên vùng giá 1.09900, xa hơn thì mình có vùng giá 1.10800
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.