khoaphp

BUY EUR/USD tại 1.16244, chốt lệnh trước Non Farm

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
BUY EUR/USD tại 1.16244, TP 1.17126, SL 1.15712
Nên chốt lệnh trước 1h non-farm, hoặc dời SL đến Entry.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.