ThanhThaoMC

17/05 EURUSD sớm test lại 1.105 với bước sóng thứ 5

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sóng lớn ABC( xanh lá ) chuẩn bị kết thúc với mục tiêu 1.107
Sóng 5 nhỏ hơn ( xanh dương) đang nhắm mục tiêu 1.105
Vì vậy, 1.105-1.107 là khu vực EURUSD tiếp cận ngay bây giờ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.