NguyenThang33

Phân tích cặp EU - Xu hướng dài hạn LONG

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cùng theo dõi xem giá của cặp EU sẽ đi như thế nào trong biểu đồ phân tích tháng. Dự đoán xu hướng giá sẽ đi lên trong dài hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.