NguyenThang33

Phân tích cặp EU - Xu hướng dài hạn LONG

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cùng theo dõi xem giá của cặp EU sẽ đi như thế nào trong biểu đồ phân tích tháng. Dự đoán xu hướng giá sẽ đi lên trong dài hạn.