GKFXPrimeVN

Chiến lược EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD thể hiện lực mua tại vùng giá thấp
Canh mua vùng giá 1.1215, và khi giá tạo breakout vùng giá 1.1250 có thể mua thêm ở vùng giá này
Mục tiêu có thể hướng đến 1.1280
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh.