GKFXPrimeVN

Chiến lược EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD thể hiện lực mua tại vùng giá thấp
Canh mua vùng giá 1.1215, và khi giá tạo breakout vùng giá 1.1250 có thể mua thêm ở vùng giá này
Mục tiêu có thể hướng đến 1.1280
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.